9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 19/11/2021 (15/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ ba, 16/11
thứ tư, 17/11
thứ năm, 18/11
thứ sáu, 19/11
thứ bảy, 20/11
chủ nhật, 21/11
thứ hai, 22/11
VN
VN1400 (A-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (A_Deluxe)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (K-P/thông tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.799.000 ₫
+10 điểm