16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 19/11/2021 (15/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ ba, 16/11
thứ tư, 17/11
thứ năm, 18/11
thứ sáu, 19/11
thứ bảy, 20/11
chủ nhật, 21/11
thứ hai, 22/11
VJ
VJ262 (E1_ECO)
06:45
SGN
1h35p
Bay thẳng
08:20
VDH
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (A-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (ECONOMYSAVER)
18:30
SGN
1h35p
Bay thẳng
20:05
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (A1_DLX)
06:45
SGN
1h35p
Bay thẳng
08:20
VDH
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (L-P/thông tiết kiệm)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (K-P/thông tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (BUSINESSSMART)
18:30
SGN
1h35p
Bay thẳng
20:05
VDH
2.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
06:45
SGN
1h35p
Bay thẳng
08:20
VDH
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
3.799.000 ₫
+10 điểm