6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 21/11/2021 (17/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ năm, 18/11
thứ sáu, 19/11
thứ bảy, 20/11
chủ nhật, 21/11
thứ hai, 22/11
thứ ba, 23/11
thứ tư, 24/11
VN
VN1402 (K-P/thông tiết kiệm)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
2.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (ECONOMYFLEX)
18:30
SGN
1h35p
Bay thẳng
20:05
VDH
2.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
3.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (BUSINESSFLEX)
18:30
SGN
1h35p
Bay thẳng
20:05
VDH
3.800.000 ₫
+10 điểm