3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/12/2021 (2/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ năm, 02/12
thứ sáu, 03/12
thứ bảy, 04/12
chủ nhật, 05/12
thứ hai, 06/12
thứ ba, 07/12
thứ tư, 08/12
VJ
VJ260 (E1_ECO)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (A1_DLX)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.900.000 ₫
+10 điểm