20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ260 (Z_Eco)
16:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:50
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (P-Siêu tiết kiệm)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
VDH
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (W_Eco)
09:20
SGN
1h35p
Bay thẳng
10:55
VDH
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (E-Siêu tiết kiệm)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
VDH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Plus)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
VDH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (S-P/thông linh hoạt)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
VDH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:50
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
09:20
SGN
1h35p
Bay thẳng
10:55
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Business)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (I-Phổ thông)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
VDH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (C-Th/gia linh hoạt)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm