17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ260 (W_Eco)
16:50
SGN
1h35p
Bay thẳng
18:25
VDH
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
1h40p
Bay thẳng
17:50
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (W_Deluxe)
16:50
SGN
1h35p
Bay thẳng
18:25
VDH
474.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (T-P/thông tiết kiệm)
14:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
16:10
VDH
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
16:10
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
1h40p
Bay thẳng
17:50
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Plus)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
16:10
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
SGN
1h40p
Bay thẳng
17:50
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
2.490.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Business)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
14:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
16:10
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (I-Phổ thông)
16:10
SGN
1h40p
Bay thẳng
17:50
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
16:10
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
SGN
1h40p
Bay thẳng
17:50
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm