11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VN
VN4072 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Plus)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
840.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (H_Eco)
16:50
SGN
1h35p
Bay thẳng
18:25
VDH
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (L-P/thông tiết kiệm)
14:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
16:10
VDH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
1.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (H_Deluxe)
16:50
SGN
1h35p
Bay thẳng
18:25
VDH
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
16:10
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
2.490.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Business)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
14:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
16:10
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
16:10
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm