15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ260 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (U_Eco)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (S-P/thông linh hoạt)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (I-Phổ thông)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm