5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
QH
QH1970 (Bamboo Eco)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Eco)
07:25
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:35
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Plus)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:25
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:35
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Business)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
4.300.000 ₫
+10 điểm