7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ230 (A_Promo)
07:10
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:20
VDO
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Eco)
07:10
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:20
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Plus)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
1.080.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:55
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:00
VDO
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:10
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:00
VDO
3.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Business)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
4.750.000 ₫
+10 điểm