5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VJ
VJ230 (W_Eco)
07:25
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:40
VDO
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (ECONOMYSAVER)
08:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VDO
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (W_Deluxe)
07:25
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:40
VDO
1.199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (BUSINESSSMART)
08:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VDO
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:25
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:40
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm