6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ230 (I_Eco)
07:20
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:40
VDO
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Plus)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:55
VDO
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:20
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:40
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Business)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:55
VDO
3.829.000 ₫
+10 điểm