10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/01/2021 (14/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
thứ sáu, 29/01
VJ
VJ230 (A_Eco)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (ECONOMYSAVER)
08:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (T-P/thông tiết kiệm)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (A_Deluxe)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
3.159.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (BUSINESSSMART)
08:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VDO
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
3.429.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm