11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VJ
VJ230 (E1_Eco)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
85.460 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (ECONOMYSAVER)
08:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VDO
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (A-Siêu tiết kiệm)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (E-Siêu tiết kiệm)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (A_Deluxe)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (BUSINESSSMART)
08:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VDO
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (I-Phổ thông)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
3.309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
3.809.000 ₫
+10 điểm