4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/09/2020 (16/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
VJ
VJ230 (E_Promo)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
18.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (G_promo)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Eco)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm