2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/09/2020 (7/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
VJ
VJ230 (T_Eco)
06:50
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:05
VDO
3.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
06:50
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:05
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm