9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VJ
VJ230 (E_Promo)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (G-Siêu tiết kiệm)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Eco)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (E-Siêu tiết kiệm)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (S-P/thông linh hoạt)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
2.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
3.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
3.819.000 ₫
+10 điểm