9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 03/10/2020 (17/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
VJ
VJ230 (E_Promo)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
139.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Eco)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Eco)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Plus)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (L-P/thông tiết kiệm)
15:40
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:45
VDO
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (S-P/thông linh hoạt)
15:40
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:45
VDO
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Business)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
15:40
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:45
VDO
3.829.000 ₫
+10 điểm