3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 09/10/2020 (23/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
VJ
VJ230 (E_Promo)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Eco)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm