3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ230 (E_Promo)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Eco)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm