3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 30/10/2020 (14/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
VJ
VJ230 (E_Eco)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (A_Deluxe)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
499.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm