3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 04/11/2020 (19/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
VJ
VJ230 (E_Promo)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Eco)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm