6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 05/11/2020 (20/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
VJ
VJ230 (E_Promo)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Eco)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (L-P/thông tiết kiệm)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (S-P/thông linh hoạt)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:00
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
3.829.000 ₫
+10 điểm