9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/06/2021 (21/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
VJ
VJ230 (Z_Eco)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (ECONOMYSAVER)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Deluxe)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
1.538.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (L-P/thông tiết kiệm)
12:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:20
VDO
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (K-P/thông tiết kiệm)
12:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:20
VDO
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:20
VDO
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (BUSINESSSMART)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
12:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:20
VDO
3.809.000 ₫
+10 điểm