10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/06/2021 (24/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
VN
VN1286 (T-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (U_Eco)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
639.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (ECONOMYSAVER)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (U_Deluxe)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
1.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
3.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
3.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (BUSINESSSMART)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (U_Deluxe)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.710.000 ₫
+10 điểm