5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 10/06/2021 (1/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ hai, 07/06
thứ ba, 08/06
thứ tư, 09/06
thứ năm, 10/06
thứ sáu, 11/06
thứ bảy, 12/06
chủ nhật, 13/06
QH
QH1970 (ECONOMYSAVER)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (U_Eco)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
649.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (U_Deluxe)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
1.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (BUSINESSSMART)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.710.000 ₫
+10 điểm