5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 11/06/2021 (2/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ ba, 08/06
thứ tư, 09/06
thứ năm, 10/06
thứ sáu, 11/06
thứ bảy, 12/06
chủ nhật, 13/06
thứ hai, 14/06
VJ
VJ230 (A_Eco)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (A_Deluxe)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (ECONOMYFLEX)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
2.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (BUSINESSSMART)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (A_Deluxe)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm