7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 13/06/2021 (4/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ năm, 10/06
thứ sáu, 11/06
thứ bảy, 12/06
chủ nhật, 13/06
thứ hai, 14/06
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
QH
QH1970 (ECONOMYSAVER)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (BUSINESSSMART)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
3.809.000 ₫
+10 điểm