3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/07/2021 (22/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ tư, 28/07
thứ năm, 29/07
thứ sáu, 30/07
thứ bảy, 31/07
chủ nhật, 01/08
thứ hai, 02/08
thứ ba, 03/08
VJ
VJ230 (U_Eco)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
649.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (U_Deluxe)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
1.309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.710.000 ₫
+10 điểm