3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 02/08/2021 (24/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ sáu, 30/07
thứ bảy, 31/07
chủ nhật, 01/08
thứ hai, 02/08
thứ ba, 03/08
thứ tư, 04/08
thứ năm, 05/08
VJ
VJ230 (Z_Eco)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Deluxe)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
1.079.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
06:55
SGN
2h25p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.710.000 ₫
+10 điểm