7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 29/08/2021 (22/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ năm, 26/08
thứ sáu, 27/08
thứ bảy, 28/08
chủ nhật, 29/08
thứ hai, 30/08
thứ ba, 31/08
thứ tư, 01/09
QH
QH1970 (ECONOMYSAVER)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (BUSINESSSMART)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
3.799.000 ₫
+10 điểm