5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 31/08/2021 (24/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ bảy, 28/08
chủ nhật, 29/08
thứ hai, 30/08
thứ ba, 31/08
thứ tư, 01/09
thứ năm, 02/09
thứ sáu, 03/09
VJ
VJ230 (E1_Eco)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
85.460 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (ECONOMYSAVERMAX)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (A_Deluxe)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (BUSINESSSMART)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (A_Deluxe)
07:00
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm