10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ230 (A_Promo)
07:20
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:40
VDO
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Z_Eco)
07:20
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:40
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Eco)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Plus)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:40
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:45
VDO
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (S-P/thông linh hoạt)
15:40
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:45
VDO
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:40
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:45
VDO
3.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:20
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:40
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Business)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
15:40
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:45
VDO
3.829.000 ₫
+10 điểm