3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/03/2021 (23/1 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
VJ
VJ230 (E_Eco)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (A_Deluxe)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (A_Deluxe)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm