8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
QH
QH1970 (ECONOMYSAVER)
08:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VDO
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (B_Eco)
07:25
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:40
VDO
1.039.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (B_Deluxe)
07:25
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:40
VDO
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (L-P/thông tiết kiệm)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (S-P/thông linh hoạt)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
2.509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (BUSINESSSMART)
08:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VDO
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:25
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:40
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:25
VDO
3.809.000 ₫
+10 điểm