10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VN
VN1286 (G-Siêu tiết kiệm)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (E-Siêu tiết kiệm)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Plus)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
1.080.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (H_Eco)
07:10
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:20
VDO
1.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (S-P/thông linh hoạt)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
2.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
3.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
07:10
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:20
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:30
VDO
3.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1970 (Bamboo Business)
08:50
SGN
2h20p
Bay thẳng
11:10
VDO
4.750.000 ₫
+10 điểm