3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VJ
VJ230 (E1_Eco)
06:45
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VDO
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (A_Deluxe)
06:45
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VDO
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (V_SBoss)
06:45
SGN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VDO
3.700.000 ₫
+10 điểm