9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/03/2021 (20/1 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vân Đồn
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
VN
VN1286 (A-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
33.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (E_Eco)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (A_Deluxe)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1286 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:05
VDO
3.809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ230 (Y_SBoss)
06:45
SGN
2h20p
Bay thẳng
09:05
VDO
3.900.000 ₫
+10 điểm