48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vinh
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
VJ
VJ212 (A_Promo)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ210 (A_Promo)
08:40
SGN
1h50p
Bay thẳng
10:30
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (Z_Eco)
18:15
SGN
1h45p
Bay thẳng
20:00
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (Z_Eco)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (Z_Eco)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ210 (Z_Eco)
08:40
SGN
1h50p
Bay thẳng
10:30
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (Z_Eco)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ226 (Z_Eco)
17:30
SGN
1h50p
Bay thẳng
19:20
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ232 (Z_Eco)
14:05
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:55
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (Z_Eco)
07:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:50
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (W_Eco)
14:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:50
VII
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (E-Siêu tiết kiệm)
07:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
09:40
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (E-Siêu tiết kiệm)
13:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:25
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
11:25
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4322 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Plus)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (T-P/thông tiết kiệm)
09:30
SGN
1h50p
Bay thẳng
11:20
VII
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4322 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
13:25
VII
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
09:40
VII
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:25
VII
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h50p
Bay thẳng
11:20
VII
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
11:25
VII
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4322 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
13:25
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
09:40
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:25
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h50p
Bay thẳng
11:20
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
11:25
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (V_SBoss)
14:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:50
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (V_SBoss)
18:15
SGN
1h45p
Bay thẳng
20:00
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (V_SBoss)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (V_SBoss)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ210 (V_SBoss)
08:40
SGN
1h50p
Bay thẳng
10:30
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (Y_SBoss)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ226 (Y_SBoss)
17:30
SGN
1h50p
Bay thẳng
19:20
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ232 (Y_SBoss)
14:05
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:55
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (Y_SBoss)
07:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:50
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Business)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
13:25
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
09:40
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:25
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h50p
Bay thẳng
11:20
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
11:25
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm