26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 02/08/2020 (13/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vinh
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
QH
QH1154 (Bamboo Eco)
13:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:50
VII
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL554 (Starter)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (Z_Eco)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (Z_Eco)
10:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:40
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (Z_Eco)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (Z_Eco)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (Z_Eco)
14:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
16:00
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (Z_Eco)
17:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
19:25
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (Z_Eco)
07:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:50
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ210 (Z_Eco)
08:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
10:35
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ226 (Z_Eco)
18:25
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:15
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ232 (Z_Eco)
14:05
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:55
VII
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Plus)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1154 (Bamboo Plus)
13:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:50
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (Y_SBoss)
10:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:40
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (Y_SBoss)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (Y_SBoss)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (Y_SBoss)
14:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
16:00
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (Y_SBoss)
17:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
19:25
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (Y_SBoss)
07:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:50
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ210 (Y_SBoss)
08:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
10:35
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ226 (Y_SBoss)
18:25
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:15
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ232 (Y_SBoss)
14:05
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:55
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Business)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
4.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1154 (Bamboo Business)
13:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:50
VII
4.750.000 ₫
+10 điểm