25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/08/2020 (3/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vinh
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
VJ
VJ216 (E_Promo)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
1.600 ₫
+10 điểm
BL
BL554 (Starter)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (A_Promo)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (A_Promo)
10:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (A_Promo)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (A_Promo)
14:55
SGN
1h50p
Bay thẳng
16:45
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (A_Promo)
20:15
SGN
1h50p
Bay thẳng
22:05
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (Z_Eco)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (Z_Eco)
10:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:40
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (Z_Eco)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (Z_Eco)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (Z_Eco)
14:55
SGN
1h50p
Bay thẳng
16:45
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (Z_Eco)
20:15
SGN
1h50p
Bay thẳng
22:05
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (Z_Eco)
17:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
19:20
VII
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Plus)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
880.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1154 (Bamboo Plus)
13:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:50
VII
880.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (Y_SBoss)
10:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:40
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (Y_SBoss)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (Y_SBoss)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (Y_SBoss)
14:55
SGN
1h50p
Bay thẳng
16:45
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (Y_SBoss)
20:15
SGN
1h50p
Bay thẳng
22:05
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (Y_SBoss)
17:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
19:20
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Business)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
4.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1154 (Bamboo Business)
13:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:50
VII
4.750.000 ₫
+10 điểm