78 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/08/2020 (8/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vinh
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
BL
BL554 (Starter)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
89.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Eco)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1154 (Bamboo Eco)
13:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:50
VII
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (A_Promo)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (A_Promo)
10:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (A_Promo)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (A_Promo)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (A_Promo)
14:55
SGN
1h50p
Bay thẳng
16:45
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (A_Promo)
20:15
SGN
1h50p
Bay thẳng
22:05
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (G-Siêu tiết kiệm)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (G-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (G-Siêu tiết kiệm)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (G-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (Z_Eco)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (Z_Eco)
10:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:40
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (Z_Eco)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (Z_Eco)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (Z_Eco)
14:55
SGN
1h50p
Bay thẳng
16:45
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (Z_Eco)
20:15
SGN
1h50p
Bay thẳng
22:05
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1262 (G-Phổ thông)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1264 (G-Phổ thông)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1268 (G-Phổ thông)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1266 (G-Phổ thông)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:45
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1262 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1264 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1268 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4322 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1266 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (T-P/thông tiết kiệm)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (T-P/thông tiết kiệm)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (T-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Plus)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1154 (Bamboo Plus)
13:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:50
VII
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1262 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1264 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1268 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4322 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1266 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1262 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1264 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1268 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1266 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (S-P/thông linh hoạt)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (S-P/thông linh hoạt)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4322 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (Y_SBoss)
10:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:40
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (Y_SBoss)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (Y_SBoss)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (Y_SBoss)
14:55
SGN
1h50p
Bay thẳng
16:45
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (Y_SBoss)
20:15
SGN
1h50p
Bay thẳng
22:05
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:45
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1262 (I-Phổ thông)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1264 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1268 (I-Phổ thông)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1266 (I-Phổ thông)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (I-Phổ thông)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (I-Phổ thông)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (I-Phổ thông)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Business)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1154 (Bamboo Business)
13:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:50
VII
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1262 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1264 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1268 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1266 (C-Th/gia linh hoạt)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:50
VII
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (C-Th/gia linh hoạt)
20:30
SGN
1h55p
Bay thẳng
22:25
VII
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
3.809.000 ₫
+10 điểm