7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Singapore
Hà Nội
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VJ916 (U_Eco)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL110-BL772 (Starter Base)
11:00
SIN
6h40p
1 điểm dừng
17:40
HAN
1.512.000 ₫
+10 điểm
BL
BL110-BL782 (Starter Base)
11:00
SIN
9h40p
1 điểm dừng
20:40
HAN
1.512.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557-BL782 (Starter Base)
13:45
SIN
6h55p
1 điểm dừng
20:40
HAN
1.612.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557-BL786 (Starter Base)
13:45
SIN
8h15p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.612.000 ₫
+10 điểm
BL
3K555-BL764 (Starter Base)
07:10
SIN
7h55p
1 điểm dừng
15:05
HAN
2.122.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ916 (U_Eco)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
5.500.000 ₫
+10 điểm