8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
Singapore
Hà Nội
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
VJ
VJ916 (A_Promo)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ916 (Z_Eco)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
125.000 ₫
+10 điểm
BL
3K555-BL764 (Starter Base)
07:10
SIN
7h55p
1 điểm dừng
15:05
HAN
2.122.000 ₫
+10 điểm
BL
3K555-BL768 (Starter Base)
07:10
SIN
7h20p
1 điểm dừng
14:30
HAN
2.122.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557-BL782 (Starter Base)
13:45
SIN
6h55p
1 điểm dừng
20:40
HAN
2.122.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557-BL786 (Starter Base)
13:45
SIN
8h15p
1 điểm dừng
22:00
HAN
2.122.000 ₫
+10 điểm
BL
BL110-BL772 (Starter Base)
11:00
SIN
6h40p
1 điểm dừng
17:40
HAN
2.122.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ916 (Z_Eco)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
5.500.000 ₫
+10 điểm