23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 18/06/2020 (27/4 âm lịch)
Singapore
Hà Nội
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
VJ
VJ916 (A_Promo)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ916 (Z_Eco)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
125.000 ₫
+10 điểm
BL
3K555-BL764 (Starter Base)
07:10
SIN
8h00p
1 điểm dừng
15:10
HAN
1.562.000 ₫
+10 điểm
BL
BL110-BL772 (Starter Base)
11:00
SIN
6h40p
1 điểm dừng
17:40
HAN
1.612.000 ₫
+10 điểm
BL
BL110-BL782 (Starter Base)
11:00
SIN
9h40p
1 điểm dừng
20:40
HAN
1.712.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
1.882.124 ₫
+10 điểm
VN
VN 662 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
1.882.124 ₫
+10 điểm
BL
3K557-BL782 (Starter Base)
13:45
SIN
6h55p
1 điểm dừng
20:40
HAN
2.092.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557-BL786 (Starter Base)
13:45
SIN
8h15p
1 điểm dừng
22:00
HAN
2.092.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
10h55p
1 điểm dừng
07:40
HAN
3.206.582 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
5h55p
1 điểm dừng
00:20
HAN
3.467.988 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
3.816.530 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
3.921.093 ₫
+10 điểm
VN
VN 662 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
3.921.093 ₫
+10 điểm
VJ
VJ916 (V_SBoss)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
5.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
6.012.342 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
5h55p
1 điểm dừng
00:20
HAN
6.116.905 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
10h55p
1 điểm dừng
07:40
HAN
6.116.905 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (I-Phổ thông)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
7.685.342 ₫
+10 điểm
VN
VN 662 (I-Phổ thông)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
7.685.342 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
11.780.706 ₫
+10 điểm
VN
VN 662 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
11.780.706 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
14.325.059 ₫
+10 điểm