7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 30/06/2020 (10/5 âm lịch)
Singapore
Hà Nội
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
VJ
VJ916 (J_Eco)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
500.000 ₫
+10 điểm
BL
3K555-BL764 (Starter Base)
07:10
SIN
8h00p
1 điểm dừng
15:10
HAN
1.462.000 ₫
+10 điểm
BL
BL110-BL772 (Starter Base)
11:00
SIN
6h40p
1 điểm dừng
17:40
HAN
1.512.000 ₫
+10 điểm
BL
BL110-BL782 (Starter Base)
11:00
SIN
9h40p
1 điểm dừng
20:40
HAN
1.512.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557-BL782 (Starter Base)
13:45
SIN
6h55p
1 điểm dừng
20:40
HAN
1.612.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557-BL786 (Starter Base)
13:45
SIN
8h15p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.712.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ916 (V_SBoss)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
5.500.000 ₫
+10 điểm