17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Singapore
Hà Nội
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VJ
VJ916 (W_Eco)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
1.882.124 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
1.882.124 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
5h55p
1 điểm dừng
00:20
HAN
3.206.582 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
10h55p
1 điểm dừng
07:40
HAN
3.206.582 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
3.816.530 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
3.921.093 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
3.921.093 ₫
+10 điểm
VJ
VJ916 (V_SBoss)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
5.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
6.012.342 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
5h55p
1 điểm dừng
00:20
HAN
6.116.905 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
10h55p
1 điểm dừng
07:40
HAN
6.116.905 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (I-Phổ thông)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
7.685.342 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (I-Phổ thông)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
7.685.342 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
11.780.706 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
11.780.706 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
14.325.059 ₫
+10 điểm