31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Singapore
Hà Nội
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ916 (A_Promo)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ916 (Z_Eco)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
125.000 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (P-Siêu tiết kiệm)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
512.280 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (P-Siêu tiết kiệm)
18:25
SIN
5h45p
1 điểm dừng
00:10
HAN
717.192 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
10h25p
1 điểm dừng
07:10
HAN
717.192 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (P-Siêu tiết kiệm)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
734.268 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
853.800 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
1.024.560 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
10h25p
1 điểm dừng
07:10
HAN
1.024.560 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
5h45p
1 điểm dừng
00:10
HAN
1.109.940 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
1.109.940 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
1.878.360 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
5h45p
1 điểm dừng
00:10
HAN
1.878.360 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
10h25p
1 điểm dừng
07:10
HAN
1.878.360 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
1.882.124 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
3.329.820 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
3.921.093 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
5.361.864 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
5h45p
1 điểm dừng
00:10
HAN
5.361.864 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
10h25p
1 điểm dừng
07:10
HAN
5.361.864 ₫
+10 điểm
VJ
VJ916 (V_SBoss)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
5.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (I-Phổ thông)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
7.001.160 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (I-Phổ thông)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
7.685.342 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
10.416.360 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (I-Phổ thông)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
10.979.868 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
5h45p
1 điểm dừng
00:10
HAN
10.979.868 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (I-Phổ thông)
20:45
SIN
10h25p
1 điểm dừng
07:10
HAN
10.979.868 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
11.780.706 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SIN
5h00p
1 điểm dừng
18:10
HAN
15.505.008 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
5h45p
1 điểm dừng
00:10
HAN
15.505.008 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
10h25p
1 điểm dừng
07:10
HAN
15.505.008 ₫
+10 điểm