17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Singapore
Hà Nội
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ916 (U_Eco)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
1.844.208 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
1.844.208 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
10h55p
1 điểm dừng
07:40
HAN
3.124.908 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
5h00p
1 điểm dừng
23:25
HAN
3.381.048 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SIN
6h30p
1 điểm dừng
19:40
HAN
3.722.568 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
3.842.100 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
3.842.100 ₫
+10 điểm
VJ
VJ916 (V_SBoss)
14:55
SIN
2h30p
Bay thẳng
17:25
HAN
5.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
6h30p
1 điểm dừng
19:40
HAN
5.874.144 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
5h00p
1 điểm dừng
23:25
HAN
5.976.600 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
10h55p
1 điểm dừng
07:40
HAN
5.976.600 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (I-Phổ thông)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
7.530.516 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (I-Phổ thông)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
7.530.516 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
SIN
2h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
11.543.376 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SIN
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
11.543.376 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SIN
6h30p
1 điểm dừng
19:40
HAN
14.002.320 ₫
+10 điểm