20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 02/08/2020 (13/6 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
BL
3K555 (Starter Base)
07:10
SIN
1h05p
Bay thẳng
08:15
SGN
482.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (J_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (J_Eco)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL110 (Starter Base)
11:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
632.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557 (Starter Base)
13:45
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:50
SGN
792.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
1.331.928 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.331.928 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
1.331.928 ₫
+10 điểm
BL
3K551 (Starter Base)
19:50
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
3.090.756 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
3.090.756 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
3.090.756 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (V_SBoss)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (V_SBoss)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (I-Phổ thông)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
6.027.828 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
6.027.828 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (I-Phổ thông)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
6.027.828 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
9.033.204 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
9.033.204 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
9.033.204 ₫
+10 điểm