24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VN
VN 654 (P-Siêu tiết kiệm)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
234.000 ₫
+10 điểm
BL
3K555 (Starter-Base)
07:10
SIN
1h05p
Bay thẳng
08:15
SGN
382.669 ₫
+10 điểm
BL
3K557 (Starter-Base)
13:45
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:50
SGN
431.521 ₫
+10 điểm
BL
BL110 (Starter-Base)
11:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
431.521 ₫
+10 điểm
BL
3K551 (Starter-Base)
19:50
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:00
SGN
482.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (J_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (J_Eco)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
816.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
1.451.460 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.516.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4240 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
2.014.968 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (H-P/thông tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
2.305.260 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.817.540 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
2.817.540 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
3.497.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4240 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.688.416 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (V_SBoss)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (V_SBoss)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
5.828.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (I-Phổ thông)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
6.403.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
8.111.100 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
10.416.360 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
10.416.360 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
10.723.000 ₫
+10 điểm