8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
BL
3K555 (Starter Base)
07:10
SIN
1h05p
Bay thẳng
08:15
SGN
482.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557 (Starter Base)
13:45
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:50
SGN
482.000 ₫
+10 điểm
BL
BL110 (Starter Base)
11:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
482.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (J_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (J_Eco)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
BL
3K551 (Starter Base)
19:50
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:00
SGN
912.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (J_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (J_Eco)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm