8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 22/08/2020 (4/7 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
VJ
VJ812 (Z_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (Z_Eco)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557 (Starter Base)
13:45
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:50
SGN
532.000 ₫
+10 điểm
BL
BL110 (Starter Base)
11:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
532.000 ₫
+10 điểm
BL
3K551 (Starter Base)
19:50
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:00
SGN
632.000 ₫
+10 điểm
BL
3K555 (Starter Base)
07:10
SIN
1h05p
Bay thẳng
08:15
SGN
632.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (V_SBoss)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (V_SBoss)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm