20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/09/2020 (17/7 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
VN
VN650 (P-Siêu tiết kiệm)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
523.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
523.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
858.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
858.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (L_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
1.030.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (L_Eco)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
1.030.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.359.312 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.783.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
2.783.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
3.154.301 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (L_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (L_Eco)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
6.151.759 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (I-Phổ thông)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
6.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
7.973.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
9.218.925 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
10.233.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
10.233.000 ₫
+10 điểm