25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ812 (A_Promo)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (A_Promo)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (P-Siêu tiết kiệm)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
234.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (Z_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (Z_Eco)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (P-Siêu tiết kiệm)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
440.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
523.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (T-P/thông tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
607.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
816.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
859.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
859.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.516.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4240 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
1.516.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.786.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
2.786.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4240 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.217.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
3.497.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (V_SBoss)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (V_SBoss)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
5.828.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (I-Phổ thông)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
6.307.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (I-Phổ thông)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
6.307.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
10.246.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
10.246.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
10.723.000 ₫
+10 điểm