9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/03/2021 (25/1 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
thứ tư, 10/03
thứ năm, 11/03
VN
VN650 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.142.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.142.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
1.142.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
10.715.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
10.715.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
10.715.000 ₫
+10 điểm