11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VN
VN650 (P-Siêu tiết kiệm)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
413.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
413.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
498.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
498.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
873.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
873.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (I-Phổ thông)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
6.328.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
10.385.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
10.385.000 ₫
+10 điểm