2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 18/06/2020 (27/4 âm lịch)
Singapore
Vinh
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
BL
BL110-BL554 (Starter Base)
11:00
SIN
9h25p
1 điểm dừng
20:25
VII
1.942.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557-BL554 (Starter Base)
13:45
SIN
6h40p
1 điểm dừng
20:25
VII
2.322.000 ₫
+10 điểm