2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 16/09/2020 (29/7 âm lịch)
Singapore
Vinh
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
BL
3K557-BL554 (Starter Base_Promo)
13:45
SIN
6h40p
1 điểm dừng
20:25
VII
874.020 ₫
+10 điểm
BL
BL110-BL554 (Starter Base_Promo)
11:00
SIN
9h25p
1 điểm dừng
20:25
VII
874.020 ₫
+10 điểm