2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Singapore
Vinh
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
BL
3K557-BL554 (Starter Base_Promo)
13:45
SIN
6h40p
1 điểm dừng
20:25
VII
874.020 ₫
+10 điểm
BL
BL110-BL554 (Starter Base_Promo)
11:00
SIN
9h25p
1 điểm dừng
20:25
VII
874.020 ₫
+10 điểm