14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 02/10/2020 (16/8 âm lịch)
Singapore
Vinh
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
VN
VN650 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SIN
7h15p
1 điểm dừng
20:25
VII
3.176.136 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
3.363.972 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
3.773.796 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (L-P/thông tiết kiệm)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
4.354.380 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
5.003.268 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
5.054.496 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
5.054.496 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
7h15p
1 điểm dừng
20:25
VII
5.976.600 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
SIN
21h00p
2 điểm dừng
12:50
VII
6.745.020 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SIN
21h00p
2 điểm dừng
12:50
VII
9.408.876 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
12.960.684 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
12.960.684 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
13.746.180 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SIN
21h00p
2 điểm dừng
12:50
VII
20.474.124 ₫
+10 điểm