15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Singapore
Vinh
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VN
VN660 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:25
SIN
5h20p
1 điểm dừng
18:45
VII
3.363.972 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SIN
6h40p
1 điểm dừng
19:55
VII
3.773.796 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
3.773.796 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
SIN
5h20p
1 điểm dừng
18:45
VII
5.003.268 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SIN
6h40p
1 điểm dừng
19:55
VII
5.054.496 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
5.054.496 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:25
SIN
22h20p
3 điểm dừng
18:45
VII
5.959.524 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
SIN
20h40p
2 điểm dừng
12:50
VII
6.745.020 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:25
SIN
22h20p
3 điểm dừng
18:45
VII
7.035.312 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SIN
20h40p
2 điểm dừng
12:50
VII
9.408.876 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SIN
6h40p
1 điểm dừng
19:55
VII
12.960.684 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
12.960.684 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
SIN
5h20p
1 điểm dừng
18:45
VII
13.746.180 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:25
SIN
22h20p
3 điểm dừng
18:45
VII
16.802.784 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
SIN
20h40p
2 điểm dừng
12:50
VII
20.474.124 ₫
+10 điểm