17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Singapore
Vinh
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VN
VN660 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
2.805.759 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SIN
7h15p
1 điểm dừng
20:25
VII
2.997.457 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
2.997.457 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
2.997.457 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
5.123.561 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
5.175.842 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
5.175.842 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
SIN
21h00p
2 điểm dừng
12:50
VII
5.977.488 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
7h15p
1 điểm dừng
20:25
VII
6.116.905 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SIN
21h00p
2 điểm dừng
12:50
VII
9.654.602 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (I-Phổ thông)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
9.741.737 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (I-Phổ thông)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
9.933.435 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
9.933.435 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
13.262.007 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
13.262.007 ₫
+10 điểm
VN
VN660 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
14.046.226 ₫
+10 điểm
VN
VN662 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SIN
21h00p
2 điểm dừng
12:50
VII
20.982.204 ₫
+10 điểm