5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Sydney
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VN
VN772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
7.740.040 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
13.896.890 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
16.887.360 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
25.506.950 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
38.700.200 ₫
+10 điểm