6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Sydney
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
BL
JQ61 (Starter Base)
15:15
SYD
5h50p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
5.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
9.850.960 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
13.896.890 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
16.887.360 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
25.506.950 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
38.700.200 ₫
+10 điểm