10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Sydney
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
BL
JQ503-JQ63 (Starter Base)
07:00
SYD
14h05p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
6.135.543 ₫
+10 điểm
BL
JQ505-JQ63 (Starter Base)
11:50
SYD
9h15p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
6.135.543 ₫
+10 điểm
BL
JQ507-JQ63 (Starter Base)
08:15
SYD
12h50p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
6.135.543 ₫
+10 điểm
BL
JQ515-JQ63 (Starter Base)
09:40
SYD
11h25p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
6.135.543 ₫
+10 điểm
BL
JQ509-JQ63 (Starter Base)
10:50
SYD
10h15p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
6.454.825 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
7.098.018 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
12.744.169 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
15.486.585 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
23.391.197 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
35.490.092 ₫
+10 điểm