7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
Sydney
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VN
VN772 (E-Siêu tiết kiệm)
10:15
SYD
5h55p
Bay thẳng
16:10
SGN
5.541.165 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:15
SYD
5h55p
Bay thẳng
16:10
SGN
6.420.715 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SYD
5h55p
Bay thẳng
16:10
SGN
11.522.105 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (U-Siêu tiết kiệm)
10:15
SYD
5h55p
Bay thẳng
16:10
SGN
11.610.060 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:15
SYD
5h55p
Bay thẳng
16:10
SGN
21.197.155 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:15
SYD
5h55p
Bay thẳng
16:10
SGN
28.585.375 ₫
+10 điểm
VN
VN772 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SYD
5h55p
Bay thẳng
16:10
SGN
32.103.575 ₫
+10 điểm