9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ448 (E1_ECO)
13:20
TBB
1h35p
Bay thẳng
14:55
HAN
9.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (A-Siêu tiết kiệm)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (A1_DLX)
13:20
TBB
1h35p
Bay thẳng
14:55
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (K-P/thông tiết kiệm)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
13:20
TBB
1h35p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm