17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ446 (U_Eco)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter)
15:50
TBB
7h35p
1 điểm dừng
23:25
HAN
845.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
TBB
1h45p
Bay thẳng
18:20
HAN
929.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL794 (Starter Base)
15:50
TBB
8h35p
1 điểm dừng
00:25
HAN
1.145.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL786 (Starter Base)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.245.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL790 (Starter Base)
15:50
TBB
7h35p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.245.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (S-P/thông linh hoạt)
16:35
TBB
1h45p
Bay thẳng
18:20
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (S_Eco)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
2.575.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (V_SBoss)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (I-Phổ thông)
16:35
TBB
1h45p
Bay thẳng
18:20
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:10
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
TBB
1h45p
Bay thẳng
18:20
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm