14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VN
VN1650 (A-Siêu tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (A-Siêu tiết kiệm)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (T-P/thông tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (T_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (T_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.819.000 ₫
+10 điểm