10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/10/2021 (20/9 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ sáu, 22/10
thứ bảy, 23/10
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
VJ
VJ448 (E1_ECO)
09:20
TBB
1h40p
Bay thẳng
11:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (ECONOMYSAVER)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (A1_DLX)
09:20
TBB
1h40p
Bay thẳng
11:00
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (L-P/thông tiết kiệm)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (BUSINESSSMART)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
09:20
TBB
1h40p
Bay thẳng
11:00
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm