9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 07/04/2020 (15/3 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ bảy, 04/04
chủ nhật, 05/04
thứ hai, 06/04
thứ ba, 07/04
thứ tư, 08/04
thứ năm, 09/04
thứ sáu, 10/04
VJ
VJ448 (A_Promo)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
2.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm