9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 14/04/2020 (22/3 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ bảy, 11/04
chủ nhật, 12/04
thứ hai, 13/04
thứ ba, 14/04
thứ tư, 15/04
thứ năm, 16/04
thứ sáu, 17/04
VJ
VJ448 (A_Promo)
09:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
10:50
HAN
50.700 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (P-Siêu tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
09:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
10:50
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (E-Siêu tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
09:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
10:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm